•  jehlu vytáhneme a ovineme 3x – jehlu držíme stále nad tkaninou


  • smyčky stáhneme ke špičce jehly. Vpíchnutím jehly hned vedle nitě a protažením vytvoříme pevný uzlík.