S příchodem vánočních svátků se Malá umělecká školička – Muška z. s. pod vedením Mgr. Barbary Směšné rozhodla vytvořit pro občany městského obvodu Plzeň 10 – Lhota klasický betlém, který potěší děti i dospělé. Tohoto nelehkého úkolu se v rámci keramického kurzu pro seniory zhostila skupina místních seniorek, které nikdy dříve neměly s keramickou hlínou a prací s ní žádné zkušenosti. Po pěti letech urputné přípravy však zvládly potřebné technologie a postupy a s pečlivostí a zájmem sobě vlastním zvládají seniorky i velmi náročná témata, jakými jsou například lidské figury nebo zvířata.

Projekt vytvoření nového, velkého betlému vznikl v návaznosti na první, o mnoho menší betlémek, který byl již třetím rokem instalován v místní kapličce ve Lhotě a o vánočních svátcích byl přístupný veřejnosti.
Pro letošní veliký betlém jsme vytvořily devět postav vysokých 50 až 60 cm, především Marii a Josefa s Ježíškem, ke kterým přicházejí tři králové se svými dary. Přivítat Ježíška přišel i muzikant, pasáček a husopaska s vánočkou. Kolem nich se ještě pohybují zvířátka – ovečky, slepice a dokonce i myšky.

Nad celým vánočním výjevem nebude chybět ani kometa, která ohlašuje příchod Jezulátka.
Na projektu nového betlému pracujeme již od září 2015 a je třeba podotknout, že vytvoření figur ve velikosti 50 až 60 cm opravdu není legrace. Náročnost se projevuje již při samotné modelaci figur, které musí být duté, jinak by v peci popraskaly. Keramické postavy po vymo-delování musí schnout cca tři týdny a poté se poprvé vypalují. Pak nastává proces glazování, kdy se již na vypálené figury nanáší v několika vrstvách glazura, která po konečném vypálení získává krásnou a sytou barvu.

V neposlední řadě je důležité i vytvoření odpovídajícího prostředí, kde se bude betlémský příběh odehrávat. Chýše a jesličky budou ještě před Vánocemi umístěny před budovou Malé umělecké školičky – Mušky ve Lhotě, ve které keramické kurzy již pátým rokem probíhají. Samotná instalace do exteriéru musí počítat i se sněhem a dalším nečasem, který je pro tuto roční dobu tak typický.

Doufáme, že se nám dílo povede - můžete se o tom sami přesvědčit na třetí adventní neděli 13. prosince 2015, kdy bude betlém volně přístupný veřejnosti a bude se slavnostně rozsvěcovat. Doufáme, že potěší nejen obyvatele Lhoty, ale i ty, kteří se sem vydají na vánoční procházku z Plzně a blízkého okolí.

Městský obvod Plzeň 10 – Lhota je snadno dostupný prostřednictvím MHD (autobusová linka č. 26)  - a tímto si Vás dovolujeme pozvat k návštěvě a načerpat tak tu pravou českou vánoční atmosféru.

www.muskaplzen.cz, K Sinoru 68/37, Plzeň 10 - Lhota