Rubriky

30 LET LIGY PROTI RAKOVINĚ PRAHA

Přinášíme vám rozhovor s předsedkyní Ligy proti rakovině Praha MUDr. Michaelou Fridrichovou

Paní předsedkyně, 30. výročí založení Ligy proti rakovině je důvodem k ohlédnutí. Co vidíte podstatného při pohledu nazpět vy?
Vidím především velké úsilí zakladatelů, jmenovitě pana profesora Zdeňka Dienstbiera, který s kolegy vytyčil směřování a cíle Ligy. Zásadním tématem bylo informování veřejnosti, vždyť v roce 1990 bylo téma rakoviny víceméně tabu.

Úkol splněn?
Myslím, že veřejnost informace o rakovině, ale především o prevenci, skutečně má. Otázkou je, do jaké míry se lidé radami řídí, zda využívají skríningových vyšetření, zda dodržují doporučovaný životní styl. Tady máme ještě rezervy.

Zajímá mě, jak Liga konkrétně pomáhá?
Náš trvalý úkol vidíme především v prevenci. Podporujeme řadu osvětových programů, určených jak dětem v mateřských školách, studentům i široké veřejnosti. Základní tezí zůstává, že mnoha onemocněním jde zabránit dodržováním zdravého životného stylu. Liga také financuje výzkumné projekty, přispívá na přístrojové vybavení onkologických pracovišť, podporuje hospicová zařízení atd.

Najdou u vás pomoc i onkologičtí pacienti?
Ano, naše lékařky poskytují konzultace na Nádorové telefonní lince, po léta organizujeme a spolufinancujeme rekondiční pobyty onkologických pacientů, podporujeme pacientské organizace.

Jak je Liga financována?
Naše programy podporujeme především z výtěžku květnových sbírek, kdy si statisíce lidí zakoupí žlutou kytičku s barevnou stužkou. Lidé pomáhají i dary na účet ligy, posílají dárcovské SMS.

Jak to bude letos s květnovou sbírkou?
I Ligu koronavirová krize postihla, v ulicích se bohužel zatím nepotkáme. Budeme moc rádi, pokud nás lidé přesto podpoří zakoupením e-kytičky do mobilu. Děkujeme za podporu!

DMS KVET 30 nebo DMS 60 nebo DMS 90 na číslo 87 777, nebo darem na účet 65 000 65/0300