Novinky

Muzeum lidových staveb v Kouřimi

Rádi bychom vás pozvali do Muzea lidových staveb v Kouřimi na zimní národopisné pořady.

Ve skanzenu návštěvníci zažijí rekonstrukce adventních a vánočních obyčejů, výklad hospodářů a hospodyň v chalupách (tématem pochopitelně budou lidové zvyky) a rukodělné a výtvarné dílny (nejen pro děti).


Návštěvníci se mohou těšit na:

Svatomikulášská obchůzka (3. prosince 2023)
Družina svatého Mikuláše a nadílka pro děti (rodiče mohou přinést balíček pro svého potomka, ale malou drobnost dostanou všichni návštěvníci), obchůzka mlčenlivých Barborek, svatý Ambrož u zvoničky. Povídání o adventních postavách a o vánočních zvycích. Dílna čertů ze sušeného ovoce, dílna mikulášské metličky a máčených svíček z včelího vosku. Pečení a zdobení perníčků, pečení tradičního figurálního pečiva – „pánů“, bylinářství,…

Adventní neděle (17. prosince 2023)
Barokní roráte, aneb Radostné zpěvy adventní – společné zpívání s Michaelem Pospíšilem a vyprávění o hudbě v adventní době. Obchůzky tajemných Lucek a strašlivé Perchty. Dílny vonných františků, ozdob ze skleněných perel, vánočních řetězů, sněhových hubinek a slaměných ozdob. Pečení škvarkového cukroví a vaření muziky. Povídání o adventních a vánočních zvycích.

Tříkrálová koleda (6. ledna 2024)
Rekonstrukce Tříkrálové kolední hry. Pečení svátečních oplatek. Dílny vonných františků, slaměných ozdob, ozdob ze skleněných perel a tradiční technika podmalba na skle. Dílna svíček z včelího vosku, výroba fanfrnochu. Přadleny a přástky. Povídání o novoročních a tříkrálových obyčejích.

Více na www.skanzenkourim.cz