Novinky

Malířka kraslic Hana Váňová z Broumovska

Lidová umělkyně Hana Váňová žije a tvoří v malebném koutě České republiky na Broumovsku. Řadu let vytváří křehkou krásu, která je od nepaměti součástí svátků jara.
Její kraslice získaly certifikát Regionální produkt Broumovsko a dnes zdobí interiéry nejen v Čechách, ale i v zahraničí. Její kraslice propagují a udržují lidové tradice. Zvolenými motivy pomáhá Hana Váňová k udržování regionálních symbolů. Jednou z výjimečných vlastností její tvorby je téměř 100% regionální surovina a vysoká umělecká kvalita zpracování, která je konstantní.

Hana Váňová se již od dětství věnuje malování na keramiku, sklo a další materiály. Na sklo také gravíruje. Zhruba od roku 2010 se intenzivně věnuje malování kraslic. Nejprve čerpala z klasických lidových motivů (inspirace cibulový vzor, chodská a hanácká keramika…). Následně začala čerpat inspiraci z regionu, a to především ze sbírek regionálních muzeí, především z malovaného nábytku z druhé poloviny 19. století. Jejím hlavním motivem je růže, kterou chápe nejen jako květinu, ale také jako symbol benediktínského řádu, který je úzce spjat s historií a osídlováním regionu. V benediktinském v erbu jsou tři růže a tři růže jsou také ve znaku města Police nad Metují, kde žije a pracuje.
Po získání certifikátu Regionální produkt Broumovsko začala pořádat workshopy, při kterých předává své zkušenosti s výrobou a vzdělává o tradiční podobě Velikonoc našich předků. Hana Váňová s podporou své rodiny navštěvuje velikonoční a řemeslné trhy, kde nabízí svou práci. Součástí účasti je vždy také ukázka, kde návštěvníkům nechává nahlédnout do postupu výroby a potřebných pomůcek. Účastní se také velikonočních výstav v České republice a v Polsku. Její výrobky nabízí místní informační centrum. V letošním roce, pokud to situace dovolí, připravuje samostatnou výstavu a workshopy pro Muzeum Náchodska. V roce 2020 s ní natočila rozhovor Česká televize (reportáž pro pořad Toulavá kamera).
Výjimečné precizní zpracování výrobku klasickou malířskou technikou je velmi originální. Autorka dokáže typizovat a stylizovat tradiční rostlinné motivy. Malované kraslice Hany Váňové jsou tak malým uměleckým dílem. Během desetiletí si v tvorbě kraslic plně rozvinula osobitý rukopis, který vychází z tradiční lidové tvorby našich předků v regionu.
Vejce Hana Váňová získává z místních domácích chovů (slepičí, husí, kachní). Sama si z nich vyfukuje vejdunky, které následně zdobí osobitou, zároveň tradiční technikou. Vejdunky ručně maluje přírodním kulatým štětcem. Používá syntetickou emailovou barvu ředitelnou vodou. Malbu provádí buď přímo na přírodní barvu vejdunku, nebo si ho natírá podkladovou barvou. Využívá širokou škálu barev v lesku i matu. Malba trvá dle motivu 1-2 hodiny. Hotový zaschlý vejdunek často zdobí mašlí. Z kraslic vytváří i zápichy, velikonoční věnce a další dekorace, jako je pro region tradiční líto. Zvolenou techniku a motivy inovuje tak, aby její výrobky obstály v současných interiérech.
Hana Váňová se výhradně zabývá rostlinou ornamentikou. Přírodu, chápe jako symbol života, ročního opakování a znovuožívání. Používá tradiční motivy, stylizuje je a také inovuje.
Hana Váňová pravidelně navštěvuje regionální expozice a překresluje si vzory. (Muzeum Broumovska, Muzeum Náchodska, expozice v polickém klášteře, Jiráskově domě v Hronově…) Sleduje odbornou literaturu nejen o kraslicích, ale o lidové tvorbě a folkloru.
Své schopnosti, které si Hana Váňová během let osvojila, předává doma v rodině a také široké veřejnosti. A to především ve svém okolí na workshopech, výstavách a trzích.
Její vstřícné a milé vystupování v lidech budí zvědavost a probouzí se chuť tvořit. Je schopná a ochotná se dělit nejen o nabyté vědomosti technického rázu, ale především ráda a s láskou vypráví o lidových tradicích. Předává také své znalosti ohledně tradiční barevnosti a vybraných motivech. Má povědomí o používané tradiční barevnosti, lidových koledách a také popularizuje tradiční líto, tedy dívčí pomlázku. Její výrobky vzbuzují pozitivní emoce. Její tvorba nepřímo napomáhá k estetickému pozitivnímu myšlení společnosti a úctě k ruční řemeslné výrobě.

Kraslice Hany Váňové a další výrobky si můžete prohlédnout zde:
Lidová dílna 322
Facebook:
https://www.facebook.com/Lidov%C3%A1-d%C3%ADlna-322-470363606648676/
Instagram:
https://www.instagram.com/lidovadilna322/?hl=cs
Broumovsko regionální produkt:
https://www.regionalni-znacky.cz/broumovsko/cs/certifikovane-produkty/detail/1660/kraslice
Reportáž Toulavá kamera (12. 4. 2020):
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764-toulava-kamera/220562221500015/video/761794
Fler: https://www.fler.cz/lidovadilna322
Pinterest: https://cz.pinterest.com/martinavanova85/_created/