Novinky

Mezinárodní den muzeí


Muzeum města Prahy se i letos připojí k oslavám Mezinárodního dne muzeí, který je vyhlášen na 18. května. Mezinárodní rada muzeí ICOM pro letošní rok zvolila téma, které v sobě odráží i naši zkušenost z doby kovidové: BUDOUCNOST MUZEÍ: OBNOVA A NOVÉ VIZE.

Naše muzeum při této příležitosti tradičně nabízí svým návštěvníkům vstupy zdarma. Ani letos tuto tradici neporušíme a přímo 18. května bude volný vstup do Domu U Zlatého prstenu. Zde mohou návštěvníci, kromě stálé expozice Praha Karla IV. – středověké město, zhlédnout výstavu 100 roků Říše loutek.

18. května bude zdarma otevřeno také Studijní a dokumentační centrum Norbertov, kde je aktuálně instalována výstava Kdyby stěny mohly mluvit. V sobotu 22. května bude otevřena s volným vstupem Podskalská celnice na Výtoni se stálou expozicí Zaniklé Podskalí a život na Vltavě. Pro malé návštěvníky budou připraveny pracovní listy a pro ostatní mapky s vyznačenými zajímavými cíli v okolí celnice.

Dále bude zdarma přístupný Zámecký areál Ctěnice s expozicemi Řemesla v pořádku / Historie profesního sdružování řemeslníků od středověku po současnost či Nádraží Praha-Těšnov a Negrelliho viadukt.

Vstupy do všech objektů se řídí aktuálním nařízením vlády. Do vnitřních prostor mohou návštěvníci vstupovat pouze s respirátory, v omezeném počtu v jednu chvíli a jsou povinni dodržovat rozestupy.

Hlavní budova Muzea města Prahy je momentálně uzavřena z důvodu rekonstrukce, která bude probíhat do roku 2023.

Více na www.muzeumprahy.cz